بيمه هاي اشخاص (Personal insurance)

مقدمه

قلمرو بيمه هاي اشخاص كه به سه شاخه اصلي بيمه هاي عمر،حادثه و درمان تقسيم ميگردد،بسيار وسيع بوده و انواع مختلف پوششهاي آن حامي افراد و خانواده ها ميباشد.خانواده ها با بر خورداري ازتامين هاي اين نوع بيمه به پشتوانه مالي قابل توجهي دست مي يابند و مي توانند هنگام ازدواج - تولد فرزندان – تحصيلات دانشگاهي – تهيه جهيزيه – تامين مهريه –باز نشستگي ودرمان مورد حمايت بيمه اي قرار گيرند . حتي در صورت بيكاري،ازكار افتادگي كامل و يا فوت سرپرست خانوار اين حمايت ها مي تواند با تامين بخش قابل توجهي از هزينه هاي زندگي از فشار روحي واقتصادي خانواده كاسته ودر مسيري مطمئن وضعيت اقتصاديشان را سامان دهد .

مورد بيمه

در بيمه هاي اشخاص مورد بيمه، شخص بيمه شده است و تعهد بيمه گرپرداخت سرمايه اي معين به اشخاصي است كه از طرف او تعيين شده اند يعني بيمه گر با در نظر گرفتن وقايع احتمالي كه براي شخص بيمه شده روي ميدهد متعهد ميگردد كه مبلغي را به وي يا افراد منتخب وي پرداخت نمايد. در بيمه هاي اشخاص بر خلاف بيمه هاي اموال بيمه شده مي تواند خود را نزد چند شركت بيمه كند وهر يك از بيمه گران به ميزان تعهدي كه كرده اند متعهد پرداخت سرمايه بيمه به بيمه شده يا ذينفع هستند.

بيمه هاي اشخاص شامل انواع زير است:

  1. بيمه عمر:Life assurance
  2. بيمه حوادث اشخاص :Personal accident insurance
  3. بيمه درمان :Health insurance
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MihanGuest)


Powered By Sigma ITID.